Filozofie

filozofie

Zákazník je středem našich aktivit! - podle toho jednáme a pracujeme velmi úspěšně již od roku 1965.
Dříve než provedeme změnu v sortimentu nebo procesu, položíme si nejdůležitější otázku: Je to přínosem pro naše zákazníky?

Takové důvěryhodné a spolehlivé partnerství v jednotlivých oblastech je prioritou  našich obchodních aktivit - neboť jsou základem našeho úspěchu.

 Partnerství s našimi klienty je charakteristické důvěrou, dlouhověkostí a individualitou. Naše obchodní politika je plně zaměřena na potřeby našich zákazníků.

Proto naše inovativní produkty a služby jsou vždy založené na optimálním přínosu a specifických požadavcích našich zákazníků. Toto je také důvod proč jsou produkty našim zákazníkům prodávány výhradně prostřednictvím přímého prodeje. Tím, že vynecháváme další distribuční kanály je rovněž jediný způsob, jak můžeme udržet nízké ceny při zvyšující se úrovni obchodu. 

Dalším klíčovým faktorem pro úspěch společnosti Metallit GmbH jsou naši zaměstnanci. Jednání s nimi je založeno na důvěře, loajalitě, čestnost, spolehlivost, a respektu. Většina našich zaměstnanců je ve společnosti zaměstnána po mnoho let, a může se na ně spolehnout Metallit i Vaše kolegové - další z klíčových prvků pro úspěšné partnerství. Jejich obětavost a kvalifikace je široce žádána  a podporována - společně jsme vytvořily vynikající výkonný tým, pomocí vůle a schopností.

Sladění práce a rodiny je nedílnou součástí firemní kulturyMetallit nabízí zaměstnancům silný, nezávislý firemní základ a atraktivní vyhlídky. Naše finanční síla poskytuje stabilní rámec pro růst a zabezpečení pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Myslíme dopředu a jsme si vědomi naší odpovědnosti za životní prostředí a jeho dopadu na společnost.

Můžeme konstatovat : Pro zákazníky a obchodními partnery je Metallit inovativní, kvalifikovaný a spolehlivý partner a poskytovatel služeb pro naše zaměstnance, jsme důvěryhodný, dlouhodobý a spolehlivý zaměstnavatel.

S touto filozofií se ztotožňuje a plně ji akceptuje i naše společnost Metallit CZ s.r.o.